Nu hittar vi jobb till EU-medborgare

I Stockholm startar vi egna sociala företag och säljer tjänster till andra företag, kunder och organisationer – är du intresserad? I Linköping köper du tjänster för att underlätta din vardag – behöver du ha gräsmattan krattad eller fönstren putsade? I Malmö matchar vi rätt kompetens till rätt jobb – söker du någon särskild? I Uppsala erbjuder vi arbetsträning kombinerat med yrkessvenska och samhällsinformation för att öka deras anställningsbarhet i Sverige – har du anställningsbehov?

Vill du anlita, anställa, köpa tjänster eller veta mer? Hör av dig.


 

Tack för ditt mejl!
Ange din mejladress så kontaktar vi dig.Vilken Stadsmission är närmast dig?

Tack för ditt meddelande!

Vi kan aldrig acceptera att människor måste tigga

I ett gränslöst Europa söker sig människor till Sverige för att jobba, men en stor grupp EU-medborgare stöter på problem och fördomar i kontakten med allmänheten. Istället för arbeta blir många tvungna att tigga på gatorna, trots att de egentligen har rätt att arbeta i alla EU-länder.

Sveriges Stadsmissioner vill med projektet EU-migranter som resurs visa att det är möjligt för EU-migranter att komma i arbete. Vi tror dessutom att det är bråttom. För om samhället accepterar att människor måste tigga kommer vägen tillbaka till ett värdigt liv bli allt svårare för dessa människor.


Projekt: EU-migranter som resurs

Bakom projektet EU-migranter som resurs står Sveriges Stadsmissioner med lokala verksamheter i Uppsala, Stockholm, Linköping och Skåne. Här uppsöker och inleder vi samarbeten med arbetsgivare som vill utveckla konkreta alternativ till tiggeri och visa goda exempel på hur vi kan lyckas med arbetsintegrering. Vi vänder oss också till dig som privatperson. Vi behöver alltid volontärer och hjälp med att uppmuntra intressenter på arbetsmarknaden till att delta i projektet. Tillsammans skapar vi en positiv rörelse mot ett samhälle med fler EU-medborgare i arbete.


Det är enkelt att anställa en EU-medborgare

Att anställa en EU-medborgare är enkelt. Kontakta oss så hjälper vi dig på vägen med tips och råd, vad du bör tänka på, och hur du ska gå tillväga när du anställer. Vi kan också hjälpa till med handledning och att förmedla kontakter med tolkar.


Projektet avslutas med en metodhandbok

Projektet kommer att pågå under en tvåårsperiod med start 2015 för att avslutas 2016. Efter projektets avslut kommer vi att samla gemensamma erfarenheter och goda exempel i en metodhandbok. Vi hoppas kunna bidra till en mer nyanserad och positiv bild av EU-medborgare som en resurs på svenska arbetsmarknaden och engagera fler så att frågan hålls aktuell och levande. Projektet drivs av Sveriges Stadsmissioner med stöd av Postkodlotteriet.